Polityka prywatności oraz polityka ciasteczek (cookies)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma EMPIRE SHOP Sp. z o.o. zarejestrowana przy ul. Szlak 77/222 , 31-153 Kraków, NIP: 6762629395 , REGON: 523602056, KRS: 0001000995 (dalej jako Spółka lub Administrator).

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych?

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: [email protected]

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - jest nim Pani Karolina Kuba. Adres e-mail inspektora to: [email protected]

Jak dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • Działania w celu zawarcia i realizacji umowy oraz prowadzenie działalności:
  • realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych, realizacji rozliczeń i płatności niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • archiwizacji danych po realizacji umowy (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla danych przechowywanych w archiwach i kopiach bezpieczeństwa – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń lub ochrona przed takimi roszczeniami oraz zapewnienie integralności danych),
  • obsługi posprzedażowej, szczeg. rozpatrywania i realizacji reklamacji lub innych roszczeń, prowadzenia procesu windykacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami),
  • realizacji zobowiązań prawnych wynikających z prowadzenia działalności, m.in. z przepisów prawa podatkowego czy cywilnego, np. w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie danych jest wymogiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niektóre czynności przetwarzania w ramach realizacji umowy są uregulowane prawnie, ich podanie jest niezbędne w celu realizacji umowy.

 • Założenia konta klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Kontakt i korespondencja, w tym drogą elektroniczną (mailowo i za pomocą formularza kontaktowego na stronie www):
  • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań, o które się Państwo zwrócili, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w celu prowadzenia korespondencji w związku z realizacją przepisów prawa, np. przy postępowaniu reklamacyjnym lub realizując prawa wynikające z RODO, np. prawo do dostępu do danych (art. 6 ust. 1 lit. c).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, dostarczenia zamówionych treści lub spełnienia Państwa żądań. W niektórych przypadkach podanie danych może być wymogiem prawnym, np. gdy jesteśmy zobowiązani zweryfikować wnioskodawcę przed udostępnieniem danych. Zgodę można w każdej chwili wycofać zgłaszając wniosek tym samym kanałem komunikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,

 • Wysyłka newslettera , na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).

Do newslettera można zapisać się poprzez:

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez:

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 • Inne przetwarzanie na podstawie zgody
  • w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w celach każdorazowo określonych w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w treści zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać w sposób określony przez Administratora przy pozyskiwaniu zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 • Dostarczanie strony internetowej
  • badania preferencji i zachowań użytkownika na Stronie za pomocą technologii ciasteczek, tworzenia statystyk dotyczących użytkowników Strony i wykorzystywania ich do dostosowywania/polepszania usługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • tworzenia profilu użytkownika i wysyłania spersonalizowanej reklamy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • technicznego dostarczenia treści, utrzymania i wsparcia technicznego usługi, zapewnienia bezpieczeństwa usługi, zapobiegania oszustwom i usuwania błędów, dopasowywania usługi do potrzeb użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych na naszej stronie internetowej znajdują się w Polityce cookie – poniżej w części POLITYKA CIATECZEK (COOKIES).

 • Media społecznościowe
  • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań, o które się Państwo zwrócili, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • tworzenia profilu użytkownika i wysyłania spersonalizowanej reklamy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych w mediach społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczeg. serwisów.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do danych, które Państwa dotyczą, a które przetwarzamy?

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych; usunięcia Państwa danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f); przenoszenia Państwa danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, dzięki którym możemy zagwarantować wysoką jakość usługi. Są to przede wszystkim: spółki powiązane osobowo z Empire Shop, firmy dostarczające oprogramowanie księgowe i biurowe (w tym Microsoft), dostawcy platformy sklepowej oraz usług e-commerce, firmy świadczące usługi serwisowe lub w zakresie IT, firma świadcząca usługi hostingowe, dostawcy poczty elektronicznej, firmy spedycyjne, kurierskie i/lub pocztowe, biuro rachunkowe, bank, usługodawcy obsługujący elektroniczne płatności online, podmioty świadczące usługi w zakresie windykacji, Benhauer Sp. z o.o. ( Sales Manago) Sp. z o.o. – usługodawcy w zakresie wysyłki newslettera oraz prowadzenia kampanii email, sms, social media, podmioty udostępniające system opinii, firmy dostarczające usługi w zakresie live chatu. W przypadku wyrażenia stosownej zgody będą to również: Facebook Ireland Ltd., i/lub Google Ireland Ltd. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe  zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe udostępniamy również uprawnionym pracownikom Spółki, którzy w imieniu Administratora wykonują zadania związane z przetwarzaniem Państwa danych.

Jakie są zasady przekazywania Państwa danych osobowych poza EOG?

Poza przypadkami wyrażenia stosownej zgody, Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. W przypadku logowania się do sklepu internetowego za  pomocą Facebooka lub Google bądź korzystania z tych platform do kontaktu z nami oraz uzyskiwania treści marketingowych dane osobowe będą udostępnione firmie Facebook Ireland Ltd., i/lub Google Ireland Limited. W przypadku założenia konta w sklepie internetowym lub zapisu do newsletteru Państwa dane są przekazywane do Benhauer Sp. z o.o. ( Sales Manago) Sp. z o.o., która współpracuje z podwykonawcami mającymi siedziby poza EOG.  W przypadku wyrażenia stosownej zgody Państwa dane mogą być lub będą udostępnione firmie Trusted Shops, która współpracuje z podwykonawcami z siedzibą w USA. Zgodnie z ponadnarodowym charakterem przepływu danych w ramach tych Serwisów dochodzi do transferu Państwa danych poza EOG, w tym do krajów, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony.  Ochronę danych zapewnia przede wszystkim zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (m.in. szyfrowanie danych).  Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tych Serwisach można znaleźć w politykach prywatności Serwisów (odpowiednio na: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation, https://policies.google.com/, https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/terms.htm, https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/). Dane te są przetwarzane w ten sposób w celach marketingowych (wykorzystujemy narzędzia marketingowe i wtyczki społecznościowe na naszej stronie www) oraz w celu utrzymania komunikacji z klientem (media społecznościowe – Facebook, YouTube).

Dane są przekazywane wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone (np. okres obowiązywania/realizacji umowy) lub przez okres  określony prawem. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia korespondencji. W pozostałych przypadkach będzie to okres przedawnienia roszczeń lub inne okresy przewidziane prawem.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o Państwa dane osobowe?

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

- kody śledzenia Sales Manago – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu Sales Manago.

W oparciu o Państwa dane osobowe możemy dokonywać profilowania i podejmować zautomatyzowane decyzje (o wyświetleniu reklamy), o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Ma to miejsce w nast. systemach: strona internetowa www.empireshop.pl i fanpage w portalu Facebook. Profilowanie jest wykonywane w celu marketingu usług własnych. Mają Państwo prawo odwołać się od tak podjętej decyzji przekazując nam swoje stanowisko poprzez podane powyżej kanały komunikacji.

 

POLITYKA CIASTECZEK (COOKIES)

Informacje ogólne

 • Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: empireshop.pl
 • Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: EMPIRE SHOP Sp. z o.o. ul. Szlak 77/222 , 31-153 Kraków
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Karolina Kuba. Adres mailowy to: [email protected]
 • Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 • Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newsletteru
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji

Polityka ciasteczek

 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • tworzenia profilu użytkownika i dostarczania reklam określonym grupom odbiorców.
 • Podstawą prawną do używania przez nas cookies niezbędnych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tj. prawo do prowadzenia strony internetowej wspierającej naszą działalność oraz konieczność zachowania jej bezpieczeństwa. Podstawą prawną do używania przez nas pozostałych cookies jest zgoda Użytkownika.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne do działania strony” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” pliki cookies umożliwiające poprawę funkcjonowania strony oraz dostosowanie strony do potrzeb Użytkownika;
  • „analityczne dostawcy oprogramowania” umożliwiające działanie oprogramowani pozwalających na funkcjonowanie Serwisu.
  • „marketing” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Wykaz ciasteczek:

Nazwa ciasteczka

Cel/Funkcja

Okres wygaśnięcia

Transfer poza EOG

rodzaj cookies: NIEZBĘDNE

CONSENT

Wykrywanie zaznaczenia zgód na pliki cookie

2 lata

USA

test_cookie

Sprawdzanie czy przeglądarka obsługuje pliki cookie

1 dzień

USA

ssupp.vid

Działanie czatu w Serwisie

6 miesięcy

n.dot.

rodzaj cookies: ANALITYCZNE

_dc_gtm_UA-#

Ładowanie script tag Google Analytics

1 dzień

USA

_ga

Określenie sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika

399 dni

USA

_ga_#

Określenie liczby odwiedzeni Serwisu przez Użytkownika (data pierwszej i ostatniej wizyty).

399 dni

USA

_gali

_gid

Określenie sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika

1 dzień

n.dot.

_gat

Ograniczenie ilości żądań

1 dzień

USA

_hjAbsoluteSessionInProgress

Określenie liczby odwiedzeni Serwisu przez Użytkownika poprzez nadanie numeru ID

1 dzień

Wielka Brytania

_hjFirstSeen

Określenie statusu Użytkownika – czy już odwiedził Serwis czy jest nowym użytkownikiem

1 dzień

Wielka Brytania

_hjIncludedInPageviewSample

Określenie uwzględnienia nawigacji i interakcji w analizie danych witryny

1 dzień

Wielka Brytania

_hjIncludedInSessionSample

Określenie zachowania Użytkowników w celu optymalizacji Serwisu

1 dzień

Wielka Brytania

hjSession_#

Określenie liczby wizyt Serwisu, średni czas spędzony na Serwisie, strony przeczytane

1 dzień

Wielka Brytania

_hjSessionUser_#

Określenie liczby wizyt Serwisu, średni czas spędzony na Serwisie, strony przeczytane

1 rok

Wielka Brytania

collect

Przesyłanie danych do Google Analytics

sesyjne

USA

personalization_id

Umożliwienie udostępniania treści na portalu Twitter

399 dni

USA

SL_C_23361dd035530_DOMAIN

Tworzenie raportów statystycznych i map dla właściciela Serwisu

sesyjne

n.dot.

ssupp.visits

Identyfikacja ostatniej odwiedzonej strony w celu zwiększenia funkcjonalności czatu

6 miesięcy

n.dot.

rodzaj cookies: MARKETING

_fbp

fr

Dostarczanie produktów przez Facebooka

3 miesiące

Wielka Brytania

_gcl_au

Eksperymentowanie ze skutecznością reklam przez Google AdSense

3 miesiące

USA

ads/ga-audiences

Ponowne angażowanie Użytkowników w celu przekształcenia ich w klientów

sesyjne

USA

i/adsct

Określenie odwiedzających stronę za pomocą treści reklamowych Twittera

sesyjne

USA

IDE

Raportowanie działań Serwisu w celu pomiaru skuteczności reklamy

1 rok

USA

muc_ads

Zbieranie danych o zachowaniu i interakcji Użytkownika w celu optymalizacji strony i tworzenia reklam

399 dni

USA

pagead/1p-user-list/#

Śledzenie zainteresowania Użytkownika określonymi produktami oraz poruszania się między witrynami

sesyjne

USA

SL_C_23361dd035530_KEY

SL_C_23361dd035530_SID

SL_C_23361dd035530_VID

Określenie liczby odwiedzin, średni czas spędzony w Serwisie, odwiedzone strony, segmentacja użytkowników według demografii i położenia geograficznego, celem personalizacji reklam

13 miesięcy

n.dot.

SL_L_23361dd035530_KEY

SL_L_23361dd035530_SID

SL_L_23361dd035530_VID

Określenie liczby odwiedzin, średni czas spędzony w Serwisie, odwiedzone strony, segmentacja użytkowników według demografii i położenia geograficznego, celem personalizacji reklam

stałe

n.dot.

VISITOR_INFO1_LIVE

Szacowanie szerokości blokady na stronach YouTube

179 dni

USA

YSC

Rejestrowanie unikalnego identyfikatora, w celu zachowania statystyk dotyczących filmów na YouTube

sesyjne

USA

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Przechowywanie preferencji odtwarzacza wideo w serwisie YouTube

stałe

USA

yt-remote-cast-available

yt-remote-cast-installed

Przechowywanie preferencji odtwarzacza wideo w serwisie YouTube

sesyjne

USA

yt-remote-connected-devices

yt-remote-device-id

yt-remote-fast-check-period

yt-remote-session-app

yt-remote-session-name

Przechowywanie preferencji odtwarzacza wideo w serwisie YouTube

stałe

USA

  

 • Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
 • Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 222 500 600
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium