Aplikacja EMPIRE APP

Nasz Drogi Przyjacielu.

Opublikowaliśmy nową wersję aplikacji EMPIRE CLUB APP, która jest do pobrania tutaj.

Niestety z przyczyn technicznych musimy prosić wszystkich dotychczasowych użytkowników, aby pobrali i zainstalowali aplikacje na nowo - ponieważ stara wersja nie będzie działać.

Oczywiście wszelkie benefity zostaną przeniesione na nową instancję.

Przepraszamy za tą mała niedogodność. Życzymy przyjemnego korzystania z nowej, lepszej wersji.

 

 

 

 

Specjalnie dla naszych stałych klientów stworzyliśmy nową, dedykowaną aplikację EMPIRE CLUB APP na Twój smartfon. Dzięki aplikacji będziesz miał/a dostęp do unikalnych promocji i kodów rabatowych dostępnych jedynie na niej. Wymienisz też cenne informacje i doświadczenia w ramach naszej społeczności EMPIRE CLUB APP

 

 

 

JAK POBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ APLIKACJĘ NA TELEFON?

To bardzo proste. KLIKNIJ TUTAJ

 

W razie pytań lub problemów z aplikacją Empire Club App kontaktuj się z nami na: [email protected]  lub zadzwoń   222 500 600

Pozdrawiamy.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI
(REGULAMIN)

I. PREAMBUŁA

 1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania z aplikacji, zwany będzie dalej: "Ogólne warunki".
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z aplikacji zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze aplikacji i natychmiast ją dezaktywować.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte w aplikacji należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości aplikacji, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu aplikacji, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 6. Pytania lub uwagi dotyczące aplikacji można zgłaszać na następujący adres email: [email protected].

II. DEFINICJE

 1. APLIKACJA - narzędzie, o nazwie: Empire Club APP, służące do świadczenia usług elektronicznych;
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY - kwestionariusz dostępny w aplikacji, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela aplikacji;
 3. FORMULARZ REJESTRACJI - kwestionariusz dostępny w aplikacji umożliwiający rejestrację i utworzenie Konta w aplikacji;
 4. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem zbiór zasobów w aplikacji, w którym gromadzone są dane Użytkownika;
 5. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na złożenie zamówienia dotyczącego otrzymywania na podany adres e-mail lub numer telefonu bezpłatnych informacji pochodzących od Właściciela, dotyczących aplikacji;
 6. PRAWO WŁAŚCIWE - Do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma prawo polskie;
 7. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach aplikacji;
 8. WARUNKI - zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się w aplikacji, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta;
 9. WŁAŚCICIEL - Podmiot udostępniający niniejszą aplikację, mianowicie: EMPIRE SHOP SP. Z O.O. z siedzibą przy: ul. Szlak 77 lok.222, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0001000995, NIP: 6762629395;
 10. WYSZUKIWARKA - bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).


III. ZAKRES WARUNKÓW

 1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości aplikacji, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami.
 2. Zawartość i dane publikowane w aplikacji mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 3. Właściciel ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych w aplikacji, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Aplikacja jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej aplikacji, pod warunkiem, że:
 3. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
 4. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
 5. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część aplikacji.
 6. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 7. Zabronione jest korzystanie z aplikacji:
 8. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
 9. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
 10. do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
 11. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami;
 12. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
 13. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.

V. PRZECHOWYWANIE INFORMACJI O PREFERENCJACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ APLIKACJĘ

 1. Aplikacja przechowuje informacje o dostępie Użytkownika i jego preferencjach.
 2. Informacje te zwykle są przechowywane przez aplikację, w celu śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia.
 3. Informacje przechowywane przez aplikację są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
 4. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje przechowywanie informacji przez aplikację, w tym pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, informacje te zostaną zapisane w aplikacji.
 5. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji przechowywania informacji lub zaprzestać korzystania z aplikacji. Aby zmienić ustawienia akceptacji należy dostosować ustawienia aplikacji.
 6. Warto pamiętać, że blokowanie lub brak akceptacji przechowywania informacji przez aplikację może uniemożliwić pełne z niej korzystanie.
 7. Przechowywane informacje będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
 8. Rozpoznawania, gdy Użytkownik już wcześniej ściągnął aplikację, co pozwala zidentyfikować liczbę unikalnych Użytkowników, którzy korzystali z aplikacji i upewnić się, że Właściciel dysponuje wystarczającą pojemnością dla liczby Użytkowników;
 9. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości aplikacji;
 10. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta z aplikacji, w celu ulepszania aplikacji oraz możliwości pozyskania wiedzy na temat tego, które części aplikacji są najbardziej popularne dla Użytkowników.


VI. PLUGIN FACEBOOKA

 1. Aplikacja zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowego Facebook.
 2. Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook.
 3. Plugin ten bezpośrednio połączy z profilem Właściciela na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził aplikację ze swojego adresu IP.
 4. Jeżeli Użytkownik odwiedza aplikację będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
 5. Facebook nie przekazuje Właścicielowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są znane Właścicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 6. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące przeglądania aplikacji dobrze jest, aby Użytkownik wylogował się wcześniej ze swojego konta na Facebooku.


VII. PLUGIN INNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Właściciel może również używać innych plugin (wtyczek) społecznościowych (np. Twitter, Google+ albo LinkedIn).
 2. Wtyczki do portali społecznościowych można zidentyfikować po ikonkach służących do udostępniania informacji na danej platformie.
 3. Wtyczki umożliwiają użytkownikom tych platform linkowanie strony internetowej w ich postach, umieszczonych na tych platformach społecznościowych.
 4. Wtyczki bezpośrednio połączą z profilem Właściciela na serwerze danego portalu społecznościowego. Portal ten może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził aplikację ze swojego adresu IP.
 5. Podczas wizyty Użytkownika na profilu, administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez Użytkownika. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Właściciel nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.
 6. Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony, Właściciel posiada informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z profili Właściciela oraz które, z publikowanych treści, są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom, Właściciel może optymalizować swoje profile poprzez lepsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań Użytkowników. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych Użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. Wobec tego, administratorzy zobowiązani są do poinformowania Użytkowników o wszelkich sprawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności, przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


VIII. LINKI ZEWNĘTRZNE

 1. Odnośniki znajdujące się w niniejszej aplikacji, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym.
 2. Właściciel aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.


IX. NEWSLETTER

 1. Istnieje możliwość subskrybowania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w celu otrzymywania od Właściciela informacji handlowych oraz marketingowych, drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS.
 2. Poprzez newsletter, wysłany drogą e-mailową lub za pomocą wiadomości SMS, Właściciel informuje Użytkownika o najnowszych ofertach np. nowościach, promocjach czy wyprzedażach.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].


X. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Aplikacja oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się w aplikacji (zwane łącznie: "Znakami"), stanowią znaki towarowe Właściciela.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.


XI. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA


Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.


XII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Aplikacja zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
 2. Aplikacja nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
 3. Aplikacja nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
 4. Użytkownik korzysta z aplikacji na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
 5. Aplikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone w aplikacji, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli aplikacja jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane w aplikacji, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą aplikacji.
 8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności aplikacji, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
 9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.


XIII. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ

 1. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w dowolnym systemie prawnym, pozostała część Warunków pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Ogólnych warunkach.
 2. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w jednym lub kilku systemach prawnych, wszystkie postanowienia Ogólnych warunków zachowują ważność w każdym innym systemie prawnym.


XIV. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW


Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania z aplikacji, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych Ogólnych warunków.


XV. ZMIANA WARUNKÓW
APLIKACJI

 1. Właściciel aplikacji zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję w aplikacji, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
 3. Dalsze korzystanie z aplikacji jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków aplikacji.


XVI. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela.


XVII. PODSTAWA PRAWNA

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio następujące ustawy:
 2. ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648, ze zm.);
 3. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.);
 4. ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509, ze zm.);
 5. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.);

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 222 500 600
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium